(????) (cont.)
Isabelle  b. c 1904
Isabelle  b. c 1912
Isabelle H.  b. c 1836
Isadore I.  b. c 1878
Isora Ann  b. Jul 1868, d. a 1930
Iva V.  b. c 1891, d. 10 Feb 1958
J. V.  b. Sep 1842
James J.  b. Aug 1856
Jana Hartshorn  b. c 1885
(????) (cont.)
Jane  b. c 1803, d. 27 Apr 1879
Jane  b. c 1811
Jane  b. c 1821
Jane  b. c 1825
Jane  b. c 1830
Jane  b. c 1838
Jane  b. c 1838
Jane  b. c 1838
Jane  b. c 1842
Jane  b. c 1842
Jane  b. c 1848
Jane  b. c 1879
Jane  b. c 1890
Jane Angeline  b. c 1822
Jane C.  b. c 1814
Jane P.  b. c 1836
Jane R.  b. c 1834
Janet  b. c 1811
Janie  b. c 1918
(????) (cont.)
Jeannette  b. Jan 1861
Jeannette  b. 9 Jul 1878
Jemima  b. c 1877
Jennie  b. c 1848
Jennie  b. Nov 1855
Jennie  b. c 1875, d. 24 Apr 1937
Jennie  b. c 1887
Jennie  b. c 1891
Jennie  b. c 1894
Jennie D.  b. Jul 1859
Jennie E.  b. c 1850
Jennie E.  b. c 1889
Jennie F.  b. Aug 1876
Jennie Giles  b. 11 Dec 1900
Jennie S.  b. Mar 1866
Jennie U.  b. Jun 1864
Jeruah  b. c 1834, d. 1858
Jerusha  d. Aug 1822
(????) (cont.)
Jessie  b. c 1887, d. 1966
Jessie  b. c 1898
Jessie J.  b. Jan 1867
Jessie L.  b. c 1906
Jetawyn  b. c 1918
Joane  d. Apr 1608
Joanna  b. c 1646, d. a 1716
Joanna  b. c 1790, d. 1846
Joanne  b. c 1917
John Carrol  b. c 1808
Josephine  b. Sep 1851
Josephine  b. c 1859
(????) (cont.)
Josie A.  b. c 1894, d. 9 Jul 1988
Joyceline M.  b. 31 Jul 1938, d. 26 Oct 2012
Judith  b. 1578, d. 17 Apr 1648
Jula A.  b. c 1830
Julia  b. Sep 1847
Julia  b. c 1853
Julia  b. Jan 1864
Julia  b. Mar 1864
Julia  b. c 1884
Julia  b. c 1887
Julia A.  b. c 1810
Julia A.  b. c 1842
Julia L.  b. Dec 1872