(????) (cont.)
Amelia  b. Oct 1846
Amelia  b. c 1856
Amelia  b. c 1888
Amelia  b. c 1897
Amelia A.  b. c 1848
Amelia L.  b. Jun 1838
Amelia M.  b. c 1884
Amy  b. c 1825
Angeline  b. c 1838, d. 20 Sep 1910
Angie  b. c 1856
Angie  b. Mar 1864
Angie  b. c 1885
(????) (cont.)
Ann  b. c 1635, d. 1714
Ann  b. c 1820
Ann  b. c 1824
Ann  b. c 1832
Ann B.  b. c 1821
Ann C.  b. c 1860
Ann E.  b. c 1821
Ann J.  b. c 1828
Ann Marie  b. 23 Aug 1916, d. 19 Nov 2011
Anna  d. a 1769
Anna  d. 3 Feb 1812
(????) (cont.)
Anna  d. 19 Jul 1783
Anna  b. c 1504, d. a 1548
Anna  b. c 1792
Anna  b. c 1802, d. 30 Jun 1837
Anna  b. c 1823
Anna  b. c 1845
Anna  b. c 1849, d. 11 Sep 1882
Anna  b. c 1853
Anna  b. Apr 1858
Anna  b. Apr 1859
Anna  b. Apr 1879, d. 1966
Anna  b. c 1880
Anna  b. Mar 1881
Anna  b. c 1887
Anna  b. c 1888
Anna  b. c 1888
Anna  b. c 1889
Anna  b. 6 Jan 1890, d. Dec 1973
Anna  b. c 1893
Anna C.  b. Sep 1872
Anna D.  b. 9 Nov 1889, d. 27 Jan 1974
(????) (cont.)
Anna G.  b. c 1878
Anna K.  b. c 1914, d. 29 Dec 2007
Anna L.  b. Jun 1843, d. 1907
Anna L.  b. c 1848, d. 8 Sep 1887
Anna L.  b. Dec 1861, d. b 1920
Anna M.  b. c 1908
Anna M. Johnson  b. 4 Jan 1885, d. 25 Oct 1918
Anna V.  b. c 1908
Anna W.  b. c 1814
Anne  b. c 1831
Anne D.  b. 5 Aug 1916, d. Aug 1972
Anne M.  b. c 1911
(????) (cont.)
Annie  b. c 1850, d. 19 Mar 1884
Annie  b. c 1854
Annie  b. c 1858
Annie  b. Jul 1875
Annie  b. c 1885
Annie  b. c 1896
Annie B.  b. Dec 1878
Annie B.  b. c 1881
Annie E.  b. c 1845, d. 1885
Annie E.  b. c 1851
Annie E.  b. Sep 1854
Annie R.  b. c 1873
Annie R.  b. 8 Dec 1887, d. 31 Mar 1982
Arabella  b. c 1807
Arilda  b. c 1828
Arlene  b. c 1904
Arlene  b. c 1919
Arlie R.  b. c 1894
Atha  b. c 1902