Ball (cont.)
Ephraim  b. 3 Dec 1794, d. 26 Jan 1872
Ephraim  b. 23 Nov 1804, d. 8 Aug 1862
Ephraim  b. c 1812, d. 17 Jul 1866
Ephraim Amos  b. 8 Sep 1905, d. 19 Nov 1979
Ephraim Blodgett  b. c 1838, d. 10 Sep 1886
Ephraim Butler  b. 30 Aug 1861, d. 20 Nov 1933
Ephraim Edward  b. 31 Mar 1833
Ephraim Merriam  b. 10 Nov 1829, d. 5 Jul 1851
Ephraim Terrill  b. 23 Mar 1791, d. 23 Apr 1805
Ephraim Wright  b. 13 Mar 1856, d. 25 Nov 1935
Epraham  b. 10 Apr 1812
Erasmus  b. c 1832
Erastus  b. c 1767, d. c Oct 1803
Erastus  b. 8 Jun 1791
Erastus  b. 23 Mar 1802, d. 21 Apr 1855
Erastus  b. 3 Jan 1805, d. 19 Feb 1882
Erastus  b. 24 Mar 1822, d. 20 Feb 1852
Erastus  b. c 1824
Erastus  b. 24 Sep 1828, d. 24 Feb 1910
Erastus  b. c 1831
Erastus J.  b. c 1826, d. 1891
Erastus Joseph  b. 22 Jun 1824, d. 8 Dec 1893
Erastus M.  b. c 1825
Erastus M.  b. 17 Oct 1845, d. 9 Jul 1903
Erastus Phelps  b. 2 Aug 1863, d. 3 Aug 1950
Erastus Samuel  b. 27 Mar 1846, d. 26 Aug 1890
Eric T.  b. Mar 1894
Erle Richard  b. 5 Apr 1895, d. 19 Jun 1976
Erle Thompson  b. 3 Apr 1932, d. 17 Oct 1996
Erma  b. c 1916
Erma A.  b. c 1906, d. 6 Jan 1920
Erma Anjanette  b. 15 Jul 1912, d. 11 Apr 2006
Erma E.  b. Sep 1899
Erma Jean  b. 21 Nov 1925, d. 2015
Erma Lee  b. 6 Feb 1926, d. 1942
Erma Luculle  b. 28 Feb 1915
Erma Mae  b. 22 Oct 1917
Ermennie N.  b. 12 Dec 1864, d. 27 Nov 1870
Ernest  d. 23 May 1969
Ernest  b. 14 Apr 1871, d. 26 Jul 1872
Ernest  b. 5 Jan 1892
Ernest Adelbert  b. c 1858, d. 1879
Ernest Albert  b. 16 Jan 1873, d. 24 Mar 1874
Ernest Allis  b. c Mar 1910
Ball (cont.)
Ernest Arthur  b. 5 Nov 1908, d. 17 Jul 1972
Ernest Austin  b. 11 Jul 1873
Ernest Burnham  b. 15 Dec 1894, d. 21 Sep 1968
Ernest Burnham  b. 27 Oct 1930, d. 20 Aug 1990
Ernest Cleveland  b. 14 Jul 1894, d. 22 Jan 1987
Ernest D.  b. 22 Feb 1902, d. 26 Aug 1966
Ernest E.  b. Jun 1861
Ernest E.  b. Jul 1871
Ernest E.  b. 16 Oct 1889
Ernest Earl  b. 24 Oct 1902, d. 23 Dec 1945
Ernest Edgar  b. 28 Nov 1876
Ernest G.  b. 15 Sep 1918, d. 25 Sep 1994
Ernest Grant  b. 27 Aug 1885
Ernest Henry  b. 16 Jun 1863, d. 24 Oct 1933
Ernest James  b. 19 Jul 1917, d. 9 Oct 1995
Ernest Oliver  b. 11 Jul 1873, d. 6 Jul 1937
Ernest P.  d. 6 Jun 1874
Ernest R.  b. Sep 1871
Ernest Raymond  b. 6 Aug 1896, d. 7 Jun 1937
Ernest Roland  b. 22 Jul 1878, d. 3 May 1927
Ernest Russell  b. 24 Mar 1869, d. 23 Nov 1931
Ernest Selby  b. 14 Aug 1858, d. 5 Sep 1951
Ernest Sherwood  b. 24 Sep 1851, d. 29 Apr 1852
Ernest Sherwood  b. 9 Jul 1866
Ernest Stearns  b. 17 Aug 1882, d. 22 Nov 1909
Ernest W.  b. 14 Nov 1872, d. 18 Jun 1896
Ernest W.  b. Jan 1884
Ernest Ward  b. 27 Jan 1905, d. 14 Jun 1987
Ernest William  b. 29 Mar 1899
Ernestine  b. c 1914
Ernestine Faye  b. 28 Oct 1881, d. 25 Jun 1962
Ernie  b. 30 Aug 1930, d. 9 Sep 2004
Ervin  b. c 1874
Ervin J.  b. c 1859
Ervin O.  b. c 1874, d. 1955
Erwin H.  b. c 1859
Erwin Noble  b. 19 May 1859, d. 13 Aug 1923
Essie  b. 1 Feb 1889, d. Apr 1970
Essie Grace  b. 3 Nov 1901, d. 7 Aug 1978
Estell I.  b. Jan 1888
Estella  b. c 1902, d. 1930
Estella  b. 4 Mar 1905, d. 24 Feb 1998
Ball (cont.)
Estella Anderson  b. 10 Sep 1866, d. 7 Feb 1956
Estella E.  b. 8 Aug 1871, d. 19 Mar 1937
Estella Lillie  b. c 1864
Estella Lizzie  b. 16 Feb 1860
Estella M.  b. 8 Dec 1876, d. 27 Sep 1948
Estella May  b. 7 Feb 1885, d. c 1940
Estelle Argery  b. 24 Nov 1890
Ester  b. Feb 1896
Ester Josephine  b. c 1901, d. 1901
Esther  b. c 1655
Esther  b. 8 Nov 1738, d. 5 Nov 1822
Esther  b. 9 Dec 1745, d. 13 Dec 1811
Esther  b. 14 Nov 1752, d. 9 Nov 1808
Esther  b. 12 May 1765, d. 6 Jun 1773
Esther  b. 16 Oct 1771
Esther  b. 13 Mar 1780, d. 21 May 1840
Esther  b. 1 Oct 1786
Esther  b. c 1788
Esther  b. c 1789, d. 9 Sep 1842
Esther  b. 17 Dec 1790, d. 1868
Esther  b. c 1800
Esther  b. 1 Jan 1807
Esther  b. c 1812, d. 9 Sep 1893
Esther  b. 20 Sep 1821, d. 7 Dec 1877
Esther  b. c 1830
Esther  b. c 1834
Esther  b. c 1857
Esther  b. c 1866
Esther  b. c 1874
Esther  b. c 1890
Esther  b. May 1894
Esther  b. 20 Jun 1898, d. 18 Sep 1975
Esther A.  b. 25 Dec 1833, d. 1898
Esther A.  b. Dec 1910
Esther Agnes  b. 14 Aug 1901
Esther Amanda  b. 20 Dec 1851
Esther Berl  b. 28 Jan 1879, d. 25 Nov 1950
Esther Bernice  b. 21 Apr 1913, d. 22 Sep 1975
Esther Carolyn  b. 12 Dec 1899, d. 16 May 2000
Esther D.  b. 20 Aug 1836, d. 2 Jun 1921
Esther E.  b. c 1819, d. 1889
Esther E.  b. 19 Aug 1900, d. 1966
Esther Elizabeth  b. 6 Sep 1849
Esther F.  b. Nov 1892
Esther Fae  b. c 1918
Esther J.  b. 3 Mar 1834, d. 3 Jan 1885
Ball (cont.)
Esther Judson  b. 28 Jun 1913
Esther L.  b. 5 Jan 1829, d. 3 Jan 1875
Esther L.  b. c 1843
Esther L.  b. 22 May 1891
Esther M.  b. 15 Oct 1899
Esther M.  b. 22 Feb 1904, d. 17 Jan 1936
Esther Manning  b. 25 Oct 1887, d. 3 Mar 1954
Esther Mary  b. c 1876
Esther Maurine  b. c 1910
Esther P.  b. c 1862
Esther S.  b. c 1802, d. 4 Nov 1870
Esther S.  b. 1 Nov 1896
Esther Sallee  b. 26 Jun 1840
Ethan  b. c 1831
Ethel  b. 29 Jan 1879, d. 8 Jun 1925
Ethel  b. c 1882
Ethel  b. 14 Jun 1891
Ethel  b. Feb 1892
Ethel  b. 1 Dec 1892, d. 19 Aug 1973
Ethel  b. c 1906
Ethel Ada  b. c 1934
Ethel Amy  b. 29 Jul 1891, d. 16 Nov 1978
Ethel B.  b. c 1912
Ethel Bane  b. Oct 1886
Ethel Blanch  b. 18 Oct 1880
Ethel D.  b. 26 Mar 1895, d. 17 Mar 1980
Ethel D.  b. Aug 1895
Ethel D.  b. c 1906
Ethel Genevieve  b. 8 Aug 1877, d. 21 May 1964
Ethel Josephine  b. 13 Feb 1884
Ethel M.  b. c 1880
Ethel M.  b. c 1883
Ethel M.  b. 19 Mar 1886, d. 25 Aug 1917
Ethel M.  b. Feb 1890
Ethel M.  b. Aug 1891
Ethel M.  b. c 1917
Ethel May  b. 4 Jan 1908
Ethel Narcissus  b. 9 Jan 1891, d. 12 Feb 1967
Ethel Viola  b. 5 Jan 1902
Ethelyn  b. c 26 Jun 1911, d. 21 Sep 1928
Ethelyn B.  b. 6 Dec 1871
Ethelyn Elizabeth  b. 4 Aug 1890, d. 27 Aug 1980
Ethna  b. c 1906
Ball (cont.)
Etta A.  b. c 1881
Etta Augusta  b. c 1864, d. b 1891
Etta F.  b. Jun 1883
Etta G.  b. c 1876
Etta M.  b. c 1884
Etta Mari  b. c 1864
Etta Pearl  b. 30 Dec 1898, d. 26 Nov 1987
Euclid  b. 10 Oct 1834
Eudora  b. c 1861
Eudora Almira  b. 10 Jul 1877
Eugene  b. c 1853
Eugene  b. c 1861
Eugene  b. c 1863, d. c 1881
Eugene  b. 11 Dec 1872, d. 6 Jul 1876
Eugene  b. c 1876
Eugene  b. c 1885, d. 1886
Eugene  b. Jan 1898, d. 1941
Eugene  b. Aug 1898
Eugene A.  b. 21 Jul 1852, d. 8 May 1919
Eugene Abbott  b. 3 Nov 1848
Eugene B.  b. c 1879, d. b 1900
Eugene Beckwith  b. 3 Jun 1867, d. 30 Jan 1939
Eugene C.  b. 24 Jul 1855
Eugene Ernest  b. 13 May 1873
Eugene F.  b. 31 Aug 1873, d. 4 Jun 1953
Eugene F.  b. 4 Sep 1894, d. Jan 1968
Eugene Harvey  b. 28 Feb 1918
Eugene Hughes  b. c 1919, d. 20 Jan 2005
Eugene Hughes  b. 25 Aug 1941, d. 4 Apr 1980
Eugene O.  b. 2 Feb 1947, d. 11 Sep 1996
Eugene Patrick  b. 29 Mar 1915
Eugene Randall  b. 6 May 1852, d. 12 Aug 1865
Eugene W.  b. c 1856
Eugene W.  b. c 1876
Eugene Walter  b. 5 Jun 1921, d. May 1981
Eugene Welcome  b. 19 Feb 1906, d. 1968
Eugenia  b. c 1845
Eugenia  b. 23 May 1886, d. 20 Jan 1887
Eugenia Adeline  b. 29 Oct 1877, d. 28 Oct 1909
Eugenia DeCamelia  b. 15 Jan 1827
Eulass  b. 12 Feb 1801, d. Nov 1841
Eunice  b. c 1728, d. c 1819
Eunice  b. 1 Aug 1741, d. 27 May 1744